דברים מאת ד"ר יולי טרגר

לפרופ' רינג היקר

קשה להאמין שאתה לא במחלקה... קשה!

תמיד הייתה שם...

מורה, מנהל, חוקר ושוב מורה

לא תמיד קל, אך תמיד מכוון להצלחה, עוזר ודואג

תומך בכל צעד, מקשיב לכל הופעה בכל כנס של כל אחד מחברי הצוות שלך

צוחק, מתרגז ושוב צוחק

נשתדל לשמור על מחלקתך ועל מקצוע... לא יהיה פשוט...

תודה, תודה. תודה!

יולי


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square