top of page

דברים מאת ד"ר אהוד דודסון

19/10/08

ערב טוב,

הכרותי עם פרופ' חיים רינג היא קרוב לוודאי הרבה פחות אינטנסיבית ממרבית הנמצאים כאן. אני זוכר היטב את ביקור חטיבת בתי החולים בלוינשטיין לפני כשנה, במהלכו נכנסנו לחדרו הצנוע במחלקה. קיבלנו סקירה על החולים ועל ההרעה הנמשכת במהלך השנים בנתוני הפתיחה שלהם, בעת הגעתם לביה"ח, בניגוד לשנים עברו. שמענו על FIM בעת כניסה לאישפוז, על FIM ביציאה – ועל מה שבינהם. רק מאוחר יותר הבנתי כי פרופ' רינג אחראי על הכנסת מדד זה, המשמש ככלי לאבטחת איכות השיקום ומאפשר השוואת נתונים ומחקר.

התרשמתי ביותר מהשלוב של רופא ידען גדול, יחד עם היותו נעים הליכות, אמפטי ומקשיב. בקשתי כי ישלח אלי נתונים כמותיים על הנושא עליו דנו. למותר לציין כי הנתונים הגיעו אלי כעבור ימים ספורים.

פרופ' חיים רינג נולד באורוגואי ב-1944, וכעבור 30 שנה בדיוק החל התמחותו ברפואת שיקום בבי"ח לוינשטיין. ב-1988 נבחר לנהל את המחלקה לשיקום נוירולוגי ג', בה משקמים חולים לאחר אירוע מוחי. הוא קידם את האבחון והשיקום של חולים עם פגיעות נוירולוגיות בסטנדרט עולמי. פרופ' רינג שהנהיג, כאמור, כלים המשמשים להערכת המוגבלות, היה מעורב גם במרכיבים הטכנולוגיים של המחקרים. כך הגיע במהירות לדרגת פרופ' מן המניין בחוג לרפואה שיקומית, בפקולטה לרפואה של אונ' ת"א.

פרופ' רינג כיהן בפורומים רבים ובתפקידים מגוונים, ביניהם – יו"ר המועצה הלאומית לשיקום, ראש החוג לשיקום באונ' ת"א, מנהל המכון להערכה תיפקודית, נשיא האגודה הרפואית למחקר בשיקום, נשיא הארגון העולמי של אירגוני השיקום, ראש התכנית ללימודי המשך בשיקום באונ' ת"א, יו"ר הועדה הלאומית לשיקום בעת חרום, סגן מנהל בי"ח לוינשטיין, ועוד.

בשנים האחרונות הפך בי"ח לוינשטיין למותג מוביל בשיקום וברפואה, ונכס אמיתי עבור שרותי בריאות כללית. אין לי ספק תרומתו המכרעת של פרופ' רינג לכך.

דבר מחלתו הפתאומית ופטירתו בטרם עת השאירה בתדהמה את כולנו. חברי בהנה"ר היו המומים. בייחוד שמעתי על סיועו המקצועי לאגף בקרה אשר אנשיו ביקשו ללמוד על הדרך הראויה לבצע בקרת עמיתים בתחום השיקום. חברי ציינו טוב לב, רצון לסייע ונתינה עם לב רחב.

הסתלקותו של פרופ' רינג היא אבדה קשה לעולם הרפואי בישראל. בזכות השגיו המרשימים המקצועיים ותכונותיו האנושיות הטובות, נזכור אותו לעד.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page